TITANUS PRO SENS® EB | PRO SENS® EB-SL

Základní jednotka Top Sens EB

Art. Nr. 781531.10.SL

Detekční moduly for TITANUS PRO SENS® EB

Titanus Pro Sens EB je univerzálně použitelný systém nasávání kouře a lze ho použít pro různé aplikace. S kompaktní jednotkou Titanus Pro Sens EB je uvedení do provozu hračkou. Jednotka může být předem kompletně nakonfigurovaná a může být expedována s detekčním modulem, takže uvedení do provozu je možné bez dalšího nastavení jednotky.

Titanus Pro Sens EB je vybaven indikací poplachu, poruch a stavu provoz.

Detekční moduly pro TITANUS TOP SENS® EB

Titanus Top Sens EB nabízí k vlastnostem Pro Sens EB na víc možnost realizace vícestupňové poplachové koncepce, kdy lze rozlišovat mezi informativním, předběžným a hlavním poplachem a pro každý stav je k dispozici zvláštní indikace. Kromě toho jsou jednotky Top Sens EB vybaveny integrovanou indikací sloupcovým grafem, která ukazuje hustotu kouře v monitorovaných oblastech. Pro optimální přizpůsobení citlivosti detekčních modulů v případně kolísajících podmínek okolí lze aktivovat denní/noční režim.

Příslušenství pro TITANUS EB

Rozsáhlá nabídka příslušenství pro instalaci, uvedení do provozu a údržbu.