Náš závazek pro bezpečnostní a udržitelnější budoucnost

10. 11. 2021

SUSTAINABLE FUTURE

Společnost Honeywell investuje do budoucnosti tím, že se ve svých zařízeních a provozech zavázala k uhlíkové neutralitě do roku 2035, a to prostřednictvím investic do projektů úspor energie, přechodu na obnovitelné zdroje, kapitálových zlepšení ve svých závodech, úprav vozového parku služebních vozidel apod.

Tento závazek k uhlíkové neutralitě vychází z historie inovací společnosti Honeywell, která pomáhá zákazníkům plnit jejich environmentální a sociální cíle. Ve skutečnosti je přibližně polovina investic do výzkumu a vývoje nových produktů společnosti Honeywell k zavedení nových produktů, zaměřena na produkty, které zlepšují environmentální a sociální výsledky pro zákazníky. Poslechněte tento podcast.