Nasávací kouřové hlásiče

Požární hlásiče s nasávací technologií - FAAST

Pro velmi včasnou detekci požáru.

Nasávací kouřové hlásiče ASD

Aktivní systém včasné detekce požáru, založený na laserové technologii.

TITANUS PRO SENS® EB | PRO SENS® EB-SL

Systémy nasávání kouře se většinou používají tam, kde je zapotřebí velmi včasná detekce nebo kde z důvodu komplikovaných podmínek okolí není možné použít bodové hlásiče. Titanus Pro Sens EB je univerzálně použitelný systém nasávání kouře a lze ho použít pro různé aplikace. Prostřednictvím HPLS technologie (vysoce výkonný sv􀄌telný zdroj), Titanus EB nabízí vysoce kvalitní detekci. Modulární konstrukce poskytuje vysokou míru flexibility při navrhování a instalaci.

• Spolehlivá a včasná detekce požáru pro ochranu osob a majetku.
• Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci.
• Přímé zapojení na vedení esserbus®/esserbus®-PLus.
• Programování a uvedení do provozu prostřednictvím EPS (System 8000/IQ8Control/FlexES control)
• Plug and Play pro snadné a rychlé uvedení do provozu.
• Snadné přizpůsobení citlivosti díky zásuvným detekčním modulům.
• Integrovaná indikace sloupcovým grafem u Titanus Top Sens EB.
• Minimalizace planých poplachů díky funkci LOGIC SENS.
• V souladu s pokyny VdS umožňuje nastavení závislosti dvou hlásičů.
• Lze připojit paralelní signalizace (číslo výrobku 801824).
• Schválen podle EN 54-20 pro použití ve třídách A, B a C
• Až 180 m délky sacího potrubí.

• Až 24 sacích otvorů.

Nově:
• Přímý reset pomocí integrované funkce resetu.

Příslušenství pro nasávací kouřové hlásiče

Potrubí a příslušenství k potrubí nasávacích systémů z PVC byly plně nahrazeny výrobky z kvalitnějšího ABS plastu. ABS vykazuje vyšší mechanickou a klimatickou odolnost a lze proto použít i v obtížných podmínkách okolního prostředí. Toto příslušenství splňuje požadavky normy EN 61386-1.