Nasávací kouřové hlásiče

Požární hlásiče s nasávací technologií - FAAST FLEX

Hlásiče FAAST FLEX představují vysoce flexibilní a nákladově efektivní řešení hlášení požáru pomocí nasávací technologie. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, od malých, středních a mrazírenských skladů, výtahových šachet, stropních a podlahových dutin a technických místností až po sanitární zařízení.

Požární hlásiče s nasávací technologií - FAAST

Pro velmi včasnou detekci požáru.

VESDA

Včasná detekce požáru hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů a značně přispívá k minimalizaci škod na majetku. Vysoce choulostivé oblasti se speciálními požadavky na včasnou detekci požáru, jako jsou například datová střediska, vyžadují špičkové technologie detekce požáru. Nasávací kouřové hlásiče představují do takových prostředí ideální řešení, jelikož dokáží zareagovat i na ty nejmenší částice kouře ve vzduchu.

TITANUS PRO SENS® EB | PRO SENS® EB-SL

Systémy nasávání kouře se většinou používají tam, kde je zapotřebí velmi včasná detekce nebo kde z důvodu komplikovaných podmínek okolí není možné použít bodové hlásiče. Titanus Pro Sens EB je univerzálně použitelný systém nasávání kouře a lze ho použít pro různé aplikace. Prostřednictvím HPLS technologie (vysoce výkonný sv􀄌telný zdroj), Titanus EB nabízí vysoce kvalitní detekci. Modulární konstrukce poskytuje vysokou míru flexibility při navrhování a instalaci.

• Spolehlivá a včasná detekce požáru pro ochranu osob a majetku.
• Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci.
• Přímé zapojení na vedení esserbus®/esserbus®-PLus.
• Programování a uvedení do provozu prostřednictvím EPS (System 8000/IQ8Control/FlexES control)
• Plug and Play pro snadné a rychlé uvedení do provozu.
• Snadné přizpůsobení citlivosti díky zásuvným detekčním modulům.
• Integrovaná indikace sloupcovým grafem u Titanus Top Sens EB.
• Minimalizace planých poplachů díky funkci LOGIC SENS.
• V souladu s pokyny VdS umožňuje nastavení závislosti dvou hlásičů.
• Lze připojit paralelní signalizace (číslo výrobku 801824).
• Schválen podle EN 54-20 pro použití ve třídách A, B a C
• Až 180 m délky sacího potrubí.

• Až 24 sacích otvorů.

Nově:
• Přímý reset pomocí integrované funkce resetu.

Příslušenství pro nasávací kouřové hlásiče

Potrubí a příslušenství k potrubí nasávacích systémů z PVC byly plně nahrazeny výrobky z kvalitnějšího ABS plastu. ABS vykazuje vyšší mechanickou a klimatickou odolnost a lze proto použít i v obtížných podmínkách okolního prostředí. Toto příslušenství splňuje požadavky normy EN 61386-1.