Systémy řízení a správy

Sofistikovaný systém řízení a správy budov je počítačový software určený pro řízení, sběr a přenos dat připojených subsystémů.

Sofistikovaná administrace uživatelských a přístupových práv umožňuje efektivně řídit konkrétní práva k přístupům a ovládání subsystémů, a to včetně automatického strukturování zpráv v rámci systému řízení a správy budov. Různé instalace je tak možné spojit do jednotného uživatelského rozhraní, jako např.

 • Systémy elektrické požární signalizace
 • Systémy evakuačního rozhlasu a ozvučení
 • Komunikační systémy
 • Elektronická zabezpečovací signalizace
 • CCTV
 • Přístupové systémy
 • Ovládání únikových dveří
 • Řízení únikových cest

Systém nabízí další funkce pro evakuaci budovy, řízení ostatních systémů a dat. Mezi další vlastnosti se řadí zobrazení poplachových schémat, upozornění na poplachové stavy, a také uživatelské, časové, událostní a programové interakce s připojenými subsystémy.

Vedle plánu budov, nákresů a pracovních postupů poskytuje systém řízení a správy budovy také dodatečný výstupní kanál pro e-mail, SMS nebo tisk pro dokonalejší vizualizaci poplachových stavů, zpráv a dalších relevantních informací.

Mezi hlavní výhody patří:

 • Jednotlivé systémy objektu jsou spojeny do jednoho nadstavbového systému
 • Událost v jednom systému způsobí reakci v jiném
 • Jedno rozhraní
 • Všestranné použití jednotlivých součástí snižuje náklady na použité technologie a jejich údržbu
 • Pro ovládání všech systémů stačí jediné proškolení obsluhy
 • Neustálý vývoj systémových vlastností a funkcí spolu s přizpůsobováním rozhraní ostatním zabezpečovacím systémům značky ESSER společnosti Honeywell