Komerční sféra

Mnoho propojených vlivů
Rozhodujícím faktorem systému požární ochrany jakékoliv administrativní nebo komerční budovy je povědomí osob, které se v budovách nacházejí, o svém okolí. Všeobecné pravidlo: Čím více jsou osoby obeznámeny s komunikacemi vedoucími napříč objektem, tím je řízená evakuace v případě nouzových situací snadnější. Tyto typy budov jsou často rozděleny do veřejných a neveřejných sektorů a tudíž vyžadují integrovaný požárněbezpečnostní systém a řízení přístupu. Častá je rovněž integrace, kamerových a zabezpečovacích systémů.

Součástí kancelářských a administrativních budov zpravidla bývají serverovny a datasály. Ochrana takto uložených dat vyžaduje zvláštní pozornost. Serverovny jsou často chráněny vysoce citlivými nasávacími detekčními systémy.

Podívejte se na naši referenční brožuru!