Lineární optické hlásiče

Lineární kouřové hlásiče - OSID

Lineární kouřový hlásič s technologií obrazové detekce kouře v otevřených prostorech OSID využívá vysoce pokročilý matematický algoritmus na úrovni pixelů, s jehož pomocí vyhodnocuje přítomnost kouřových částic v infračerveném (IR) a ultrafialovém (UV) záření mezi dvěma nebo více než dvěma hlásiči.

K záznamu částic systém používá dvě vlnové délky, jejichž prostřednictvím lze rozpoznat a rozlišit možné velikosti částic. Zatímco krátké vlny UV záření silně reagují na malé i velké částice, na delší vlny IR záření působí pouze částice větší.

Díky algoritmickému vyhodnocení útlumu obou vlnových délek je hlásič schopen maximálně potlačit spuštění poplachu nebo chybového hlášení v případě existujících rušivých vlivů, jako jsou prachové částice, pohyby konstrukcí nebo pevné překážky.

Vysílače lze bez problému přizpůsobit překážkám podél zdí a instalovat je do různých výšek, lze tak dosáhnout optimálního pokrytí.

Optický filtr, vysokorychlostní záznam obrazu a inteligentní softwarový algoritmus, s jejichž pomocí hlásič zpracuje obrazy a zajistí maximální technicky možnou stabilitu a citlivost za současné vyšší odolnosti proti nestálému osvětlení.