Infrastruktura

Objekty se mění
Vlaková nádraží, letiště a další infrastruktura se za posledních několik let značně změnila. Z původně sterilních a čistě funkcionalistických budov se postupně stává emotivní a přátelské prostředí, které vybízí k interakci. Žádné důležité nádraží nebo letiště se dnes neobejde bez nákupní zóny. Již není neobvyklé, že se na takových místech nacházejí např. kina a další místa, na kterých se shromažďuje velké množství osob. Což má za následek nejen zvyšující se požární zatížení, ale také shromažďování větších davů v malých prostorech. V dnešní době jsou systémy videodohledu a zabezpečovací signalizace na nádražích běžným standardem.

Organizace mimořádných situací (poplachy, evakuace) je obzvláště důležitá v místech, na kterých se shromažďuje velké množství osob. Aby organizace poplachu a následná evakuace probíhala systematicky, je nezbytné použití softwarového, centralizovaného řídicího systému. U letišť je mimořádně důležitá hlasová signalizace v několika jazycích, stejně tak, jako odvětrávání kouře z chodeb.

Podívejte se na naši referenční brožuru!