Průmysl

Rozsáhlé prostory, vysoce kvalitní stroje, minimum personálu

Na rozdíl od ostatních typů budov, je v průmyslu ochrana materiálních hodnot naprostou prioritou. Prevence falešných poplachů nabývá v případě průmyslových budov velkého významu, jelikož ztráta produkce nebo provozní porucha může mít dalekosáhlé následky. Zvláštní výzvou pro systémy elektrické požární signalizace v tomto odvětví jsou různé rušivé jevy okolního prostředí, které jsou v průmyslových budovách zcela běžné a které mohou být zdrojem falešných poplachů.

Podívejte se na naši referenční brožuru!