Kulturní zařízení

Ochrana kulturního dědictví

Veřejné prostory jako zábavní centra, muzea, umělecké galerie a podobné objekty se vyznačují dvěma vlastnostmi: Pohybuje se v nich velké množství osob a nachází se v nich cenný majetek. Bezpečnost osob by vždy měla být v popředí, avšak je nezbytné zvažovat také další faktory. Mezi náročné aspekty ochrany muzeí a historických budov patří často se měnící podmínky. Bezpečností systémy tak nejsou zaměřeny pouze na návštěvníky, ale také na vystavovaná umělecká díla.

Podívejte se na naši referenční brožuru!