Přenos dat

Multiprotokolární brána

Multiprotocol brána zajišťuje konverzi datových protokolů essernet® na standardní softwarové protokoly pro komunikaci s nadřízenými systémy řízení budov i se zařízeními od jiných výrobců. Plánování datových bodů se provádí na základě textových souborů pomocí protokolového ovladače. Spojení dvou datových bodů je definováno v dalším textovém souboru s použitím informací o zdroji a místě určení. Mapování datových bodů se provádí na bázi analogových skutečných hodnot, analogových projektovaných hodnot, binárních projektovaných hodnot a binárních skutečných hodnot.