Connected Life Safety Services (CLSS) od společnosti Honeywell - budoucnost systémů požární ochrany

23. 6. 2021

V našem videu se dozvíte, co je CLSS a jak Vám může pomoci v jednotlivých fázích životních cyklů protipožárních systémů.

CLSS je inovativní cloudová platforma, která umožňuje systémovým integrátorům (montážním a servisním organizacím) i majitelům a správcům budov poskytovat zdokonalenou protipožární ochranu.

Platforma Honeywell CLSS je vhodná pro návrhy, oživení a sledování provozu nových i stávajících instalací požárních systémů.

CLSS PRO MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACE

 • Přehledné záznamy o údržbě a servisních zásazích na jednom místě. Informace o stáří, typu a stavu zařízení umožňuje jak efektivnější plánování údržby, tak i monitorování systémových událostí v reálném čase, jako jsou např. ostré / falešné požární poplachy a poruchy.
 • Umožňuje technikům předem naplánovat jejich další návštěvy a servisní zásahy. Zobrazí podrobné informace o stavu systému a přesnou polohu, čímž urychluje opravy a snižuje náklady servisních zásahů.
 • Důležité funkce ovládacího panelu v dlani. Během údržby technici mohou vypínat jednotlivé řídicí skupiny, aktivovat a deaktivovat signalizační zařízení, provádět resety ústředen a uvádět hlásiče do testovacího režimu.
 • Zprávy o stavu zařízení, které pomohou koncovému uživateli snížit provozní náklady systému, jsou k dispozici na základě stisknutí tlačítka.
 • Konsolidovaný vzdálený dohled na všechny zákaznické protipožární systémy. CLSS poskytuje přehled o průběhu plánované údržby pouhým stisknutím tlačítka, na základě kterého se zobrazí okamžitý přehled o průběhu kontrol a servisních zásahů.
 • Rychlé generování potřebných zpráv. Po provedené kontrole nebo servisu lze generovat, sdílet a ukládat zprávy v cloudovém úložišti pro účely kontroly.

CLSS PRO MAJITELE A SPRÁVCE BUDOV

 • Možnost přesného plánování nákladů na provoz a údržbu systému EPS. Povolením plánované údržby mohou správci rychleji identifikovat poruchy a zajistit nutný servis ještě před vznikem nepředvídaných provozních nákladů.
 • Ujištění, že systémy jsou kompatibilní. Rychlý přístup k nevyvratitelným důkazům o plnění jednotlivých požadavků, včetně povinných kontrol provozuschopnosti. Veškeré požadavky na údržbu a kompletní záznam řešení uložené v cloudu.
 • Provozní informace v reálném čase. Správci mohou rychle reagovat na vzniklé incidenty a okamžitě provést nezbytná opatření. Umožňuje propojení mezi lokalitami.
 • Celkový přehled o všech vašich zařízeních pro zajištění efektivního fungování vašich systémů v souladu s platnými předpisy. Data významných systémových událostí v reálném čase, jako jsou např. ostré / falešné požární poplachy a poruchy.
 • V oblasti kybernetické bezpečnosti je platforma CLSS chráněna pomocí komplexních bezpečnostních opatření. Společnost Honeywell se zavázala k proaktivnímu monitorování kybernetické bezpečnosti a zajišťuje, že data jsou bezpečně uložena a přístupná pouze schváleným uživatelům daného systému.

Pro vice informací ohledně CLSS kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zde si můžete prohlédnout brožuru.

Nechcete nechat ujít žádné další novinky? Pak se přihlaste k odběru našeho zpravodaje .


Pro vice informací ohledně