Evakuační rozhlas a veřejné ozvučení

Systém evakuačního rozhlasu a veřejného ozvučení VARIODYN® D1 se svojí modulární (kaskádovatelnou) koncepcí umožňuje použití v malých i velkých systémech požárního rozhlasu a ozvučení.

Evakuační rozhlas a veřejné ozvučení

Evakuační rozhlas se stává stále důležitější součástí v bezpečnostním managementu budov. Hlasová zpráva je schopna přesně informovat osoby o tom, co dělat v případě nouzové situace. Již dávno bylo prokázáno, že lidé jsou schopni reagovat rychleji a vykonat potřebné úkony v případě evakuace efektivněji, pokud namísto zvukového tónu slyší hlasovou zprávu.

Modulární struktura systému VA/PA VARIODYN® D1 splňuje náročné standardy evakuačního rozhlasu pro efektivní vyhlášení poplachu a bezpečnou evakuaci osob. Zároveň však při běžném provozu může sloužit jako rozhlasový systém pro reklamní sdělení, zábavu či interní komunikaci v rozsáhlých budovách. Systémy lze propojit pomocí sítě a získat tak komplexní a výkonné řešení pro širokou škálu aplikací v rozsáhlých komplexech budov. Systém VA/PA VARIODYN® D1 lze také přímo připojit k ústředně EPS. Tato možnost zvyšuje ochranu osob a majetku v případě požáru.

Illustration VoiceVhodné pro rozsáhlé komplexy budov, jako např.

  • Letiště a dopravní uzly
  • Nákupní centra
  • Velké kancelářské buduvy
  • Univerzity
  • Výstavní haly


Přečtěte si víc o našem systému VARIODYN® D1, prosím použijte tento odkaz nebo odkaz v menu vlevo.