Kodex obchodního chování (Code of Business Conduct)

Plnění a překonávání standardů

Zavázali jsme se zvyšovat kvalitu života každého z našich kolegů, zákazníků a společnosti, ve které žijeme a pracujeme. Všichni zaměstnanci a zástupci společnosti Honeywell musí splňovat ty nejpřísnější kritéria. Prostřednictvím firemní kultury motivujeme nejen k dodržování, ale také převyšování všech zákonů, předpisů a nařízení v zemích, ve kterých působíme.

Každý člen týmu Honeywell je vyškolen podle našich standardů integrity, které zahrnují:

  • Formální, celospolečenské procedury ke školení všech zaměstnanců ohledně zdraví, bezpečnosti, odpovědnosti k životnímu prostředí, k potírání diskriminace a korupce, prověřování nákupních transakcí a těch nejvyšších standardů napříč všemi obchodními interakcemi. Důsledné ověřování transakcí za účelem zajištění všech právních norem.
  • Skutečné a smysluplné zdroje zaměřené na zajišťování shody s každým platným zákonem na všech úrovních.
  • Poskytování praktických a užitečných technologických nástrojů k prověření, zda jsou objednávky přijímány a zásilky odesílány pouze státům a osobám, na které se nevztahují žádné sankce.
  • Rozsáhlý forenzní audit, který cílí konkrétně na potenciálně korupční chování, které tak můžeme okamžitě vyhledat a eliminovat.
  • Důkladné a časté vnitřní hodnocení a audity veřejných zakázek.
  • Povinné školení všech zaměstnanců ohledně kodexu obchodního chování společnosti Honeywell.
  • Odpovídající integrační procesy zajišťující, že nově získané společnosti rozumějí a jsou ve shodě se zásadami a pravidly společnosti Honeywell.