FCT - Integrované ovládání protipožárních klapek

Pokrokové řešení detekce požáru a ochrany před kouřem v jediném systému ESSER by Honeywell

Jsme první společností, která sloučila ovládání prvků pro ochranu před kouřem s osvědčeným systémem požární signalizace a nabízí kombinovaný systém, který přináší snížení nákladů a všestranné zjednodušení projektantům, instalačním firmám, provozovatelům i investorům.

FCT koppler se používá pro ovládání a monitorování některých návazných požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou například protipožární klapky, tlaková čerpadla, hasicí zařízení, výtahy, zařízení odvodu tepla a kouře a systémy přetlakové ventilace. Uvedené prvky se při zjištění požáru musí uvést do odpovídajícího stavu, tj. uzavřít, otevřít nebo zapnout.

Přečtěte si víc o integrovaném ovládání požárních klapek.

Podrobné technické informace naleznete na následujících odkazech:

808600.230 FCT esserbus-koppler 230 V
808600.24
FCT esserbus-koppler 2 - 24 V
804981
IQ8TAL modul elektroniky pro FCT
804980
IQ8FCT modul elektroniky s izolátorem pro FCT
804867
IQ8FCT modul s izolátorem 1 vstup/1 vystup