Videa

Zde naleznete několik našich zajímavých videoprezentací.

Dovolujeme si Vás upozornit, že všechna tato videa se Vám zobrazí pouze po přihlášení do zákaznické sekce. Prosíme, zaregistrujte se zde.

Všeobecné informace

Tunely

Dovolujeme si Vám představit naše nové video "Budoucnost bezpečnostních a zabezpečovacích řešení pro tunely". V toto videu se dozvíte jak zajímavé informace o produktech společnosti Honeywell pro tunelové aplikace, tak i obecné informace o tunelových stavbách.
Industrial image
Průmysl
Z hlediska prevence požární ochrany průmyslové aplikace vyžadují individuální řešení, která mohou být použita v nejrůznějších situacích.

en 54 video image
EN 54

Podívejte se na krátkou prezentaci nástěnné a stropní instalace.Referenční projekty Honeywell Fire Safety

Bez ohledu na typ budovy, s portfoliem našich výrobků naleznete nejvhodnější řešení splňující požadavky Vašeho projektu.

Věnujte svoji pozornost některým z našich referenčních projektů po celé Evropě, při kterých byly použity různé technologie a výrobky z portfolia společnosti Honeywell.

Elektrická požární signalizace

FAAST - nová technologie mezi stávajícími systémy
Požadavky trhu na nasávací systémy se mění. Z čistých prostorů a datových center se nasávací systémy přesouvají do průmyslových lokalit, jako jsou např. letiště, sklady, nákupní centra, energo centra a dokonce i zařízení jaderné energetiky. Sofistikovaná filtrace a optické technologie umožňují vysokou citlivost detekce s nejvyšší úrovní odolnosti vůči falešným poplachům. A to obzvláště tam, kde je standardní způsob detekce kouře obtížně realizovatelný, nebo nemožný.

ES Detect Video Image
ES Detect - je mnohem víc, než konvenční hlásič
ES Detect je mikroprocesorem řízený neadresný hlásič požáru, který stanovuje nová měřítka pro použití v konvenčních oblastech: kromě inteligentního algoritmu pro včasnou detekci tento inovativní výrobek má integrovanou kompenzaci proudu. Dle DIN 14675 je možné prodloužit požadovanou dobu provozu hlásiče z 5ti na 8 let.


OTG multisenzorový hlásič IQ8Quad s CO senzorem
Výhody OTG: Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým hlásičem kouře, tepelným senzorem a rovněž s integrovaným snímačem k detekci kysličníku uhelnatého pro účely detekce požáru. Spolehlivé řešení - omezení falešných poplachů; vysoká bezpečnost (např. při evakuaci v ubytovacích zařízeních). Mezinárodní certifikace. "Navržený v Německu."


OTblue multisenzorový hlásič IQ8Quad - ideální náhrada za ionizační hlásiče kouře
Spolehlivé řešení - omezení falešných poplachů.
Bezdrátová varianta včetně rozsáhlého příslušenství.
Mezinárodní certifikace.
"Navržený v Německu.O²T multisenzorový hlásič IQ8Quad víc než detektor kouře
Výhody: Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce a s doplňkovým teplotním senzorem - omezení falešných poplachů – zejména vodní páry
Integrované signalizační prvky (maják / siréna / řečový modul).
Bezdrátová varianta a rozsáhlé příslušenství
Mezinárodní certifikace.
"Navržený v Německu."
Evakuační rozhlas a veřejné ozvučení

VARIODYN D1 DOM

DOM (Digital Output Module) je řídící jednotkou systému VARIODYN D1 - evakuačního rozhlasu a veřejného ozvučení od společnosti Honeywell.
V tomto videu můžete vidět různé druhy řídících jednotek DOM a příklady jejich použití.