Požární hlásiče s nasávací technologií - FAAST

Požární hlásiče s nasávací technologií FAAST představují průlomové řešení v oblasti nasávacích hlásičů – přinášejí vysoce přesné včasné hlášení požáru. Technologie dual vision a intuitivní rozhraní umožňující vyhodnocovat data z jakéhokoliv místa na světě vyčnívá nad ostatními nasávacími detekčními systémy na trhu.

Technologie dual vision použitá v hlásičích FAAST využívá modrou LED k detekci nejrůznějších požárů s extrémně nízkou koncentrací kouře a infračervený laser pro rozpoznání rušivých vlivů (například prachu), které by mohly způsobit plané poplachy a výpadky. Pokročilé algoritmy vyhodnocují signály z obou zdrojů. K informacím, které potřebujete při správě svěřených prostorů, patří 5 úrovní poplachu, 10 úrovní výskytu částic před vyhlášením poplachu a 10ti stupňový kyvadlový ukazatel průtoku vzduchu, který signalizuje správný průtok vzduchu potrubím. Součástí jsou i poruchové indikátory. Všechny tyto údaje lze rychle a snadno přečíst na intuitivním vestavěném displeji* nebo pomocí rozličných dálkově připojených zařízení.

Požární hlásiče s nasávací technologií FAAST LT

Nasávací kouřový hlásič FAAST LT byl vyvinut s ohledem na potřeby instalačních pracovníků a koncových uživatelů. Vyhovuje nejrůznějším aplikacím kategorie C: dobře se uplatní na místech s obtížnou údržbou, v situacích, kdy jsou jiné metody detekce kouře kvůli drsným podmínkám nepoužitelné nebo nespolehlivé, či v místech s vysokými estetickými nároky. Je vhodný i pro nasazení v menších prostorech vyžadujících velmi včasné varování ve smyslu kategorie A nebo B.

Požární hlásič FAAST s nasávací technologií - model 8100E

Nasávací kouřový hlásič FAASTTM využívá optickou detekci kouře se dvěma světelnými zdroji (modrou LED a infračerveným laserem). Údaje jsou zpracovávány pokročilými algoritmy schopnými detekovat širokou škálu požárů a potlačit plané poplachy způsobené rušivými vlivy. To umožňuje hlásičům FAASTTM přesně rozpoznat prvotní příznaky ohně 30 až 60 minut před skutečným propuknutím požáru při detekci dle kategorie A nebo B.