Nová technologie mezi nasávacími systémy (FAAST™)

FAAST™ - Technologie nasávacích kouřových hlásičů požáru) poskytuje vynikající požární ochranu podnikových rizikových datových center a IT zařízení.

Klíčové aplikace

Nasávací kouřové hlásiče mají přínos pro mnoho aplikací, které se dají rozdělit do dvou kategorií:

 • Tam, kde je požadována velmi vysoká citlivost detekce požáru a dosáhnutí včasného varování.
 • Jako alternativa v situacích, kdy jsou jiné metody detekce kouře kvůli nepříznivým podmínkám nepoužitelné nebo nespolehlivé, například v chlazených skladovacích prostorech, výtahových šachtách, dvojitých podlahách nebo stropech, kulturních památkách, věznicích a nápravných zařízeních.
Hlásiče FAAST představují průlomové řešení v oblasti nasávacích hlásičů – přinášejí vysoce přesné včasné zjištění požáru. Ochrana tohoto typu je především požadována na pracovištích s nepřetržitým provozem, kde každá ztracená sekunda může znamenat obrovské finanční ztráty. Typickými příklady jsou IT zařízení, hlavní telekomunikační zařízení, velíny průmyslových závodů, bankovní sektor, počítačové místnosti, podniková datová centra, střediska řízení letového provozu a jaderná zařízení.

Klíčové výhody FAAST
 • Včasná detekce kouře s vysokou citlivostí je umožněna možnou kombinací délky detekčního potrubí a počet nasávacích otvorů.
 • Eliminace falešných poplachů.
 • Nejvčasnější a nejspolehlivější varování před požárem i několik hodin předtím, než jsou viditelné produkty hoření - nabízí více času na ochranu dat.
 • Standardní součástí všech hlásičů FAAST je rozhraní Modbus / TCP, které umožňuje bezproblémové zapojení do systému správy.
 • Software PipeIQ™LT nabízí intuitivní funkce pro návrh a konfiguraci.

EN54-20
Pokrytí potrubní sítí a testování VdS dle EN54-20 potvrdilo, že jediný hlásič FAAST dokáže pokrýt až 2,000m2 při 4 x 100 m potrubí.
EN54-20 je norma, která se zavádí nový klasifikační systém pro nasávací systémy a definuje třídy citlivosti. A, B a C.
FAAST splňuje požadavky tříd citlivosti A, B a C.

Výhody pro koncové uživatele
 • Vestavěné ethernetové IP rozhraní umožňuje vzdálené konfigurační a monitorovací zásahy prostřednictvím sítí LAN a WAN.
 • Umožňuje servisním technikům vzdálenou správu včetně možnosti zasílat upozornění na poplach či poruchu až na šest emailových adres.
 • Automatické nastavování parametrů v závislosti na okolních podmínkách, čímž se potlačují falešné poplachy. Umožňuje nastavení úrovní citlivostí v denním/nočním/víkendovém režimu.
 • Detekce s citlivostí až 0,0015 % obs/m poskytuje vysoce přesné a včasné hlášení požáru, které upozorní zodpovědné pracovníky již na nepatrné stopy kouře, umožní tak udržet zařízení v chodu a předejít zbytečné odstávce.
Systémové výhody
 • Nejlepší ve třídě pokrytí až 2000m2. Způsob integrace FAAST do systémů požární signalizace snižuje celkové náklady na údržbu.
 • Flexibilní možnosti instalace s možností výběru délky potrubí a vzdáleností otvorů minimalizuje plýtvání.
 • Snadná instalace, s promyšleným kabelovým připojením, snižuje čas a náklady na instalaci i údržbu.
 • Vyznačuje se nulovým výskytem planých poplachů a bezvýpadkovým provozem.se stoprocentní spolehlivostí, eliminuje náklady na servis.
 • Do 24 hodin po instalaci hlásič automaticky nastaví své parametry dle podmínek v okolním prostředí.
 • Sofistikovaný software PipelQ poskytuje intuitivní funkce pro návrh, nastavení i monitorování systému v jediné aplikaci.
 • Plně integrovaný kompletní systém, bez dodatečných modulů nebo příslušenství.
 • Po Vaší registraci další informace můžete nalézt v brožuře.
 • Zde naleznete produktové informace.

Po Vaší registraci další informace můžete nalézt v této brožuře.
Zde naleznete podrobné informace o uvedeném produktu.