Datová centra

Jak chráníte kritickou infrastrukturu datových center?

Ochrana infrastruktury vyžaduje investice do její udržitelnosti, odolnosti efektivity a zabezpečení. V době inteligentních propojení již nejsou nejcennějším zdrojem na světě fosilní paliva, ale data. Provádění strategických investic do infrastruktury datových center je v konečném důsledku zdrojem diferenciace.

Udržujte svá datová centra výkonná, efektivní a bezpečná. Zvyšující se poptávka po uchovávání dat, zvyšuje nároky na jejich zabezpečení. Zvyšování energetické náročnosti, globální emise a zpřísňující se legislativní požadavky vedou provozovatele datových center k tomu, aby se soustředili jak na efektivitutak na bezpečnost a zabezpečení.

Před výběrem možného řešení je důležité mít povědomí o potencionálních výzvách a dostupných možnostech řešení.

Zde si můžete stáhnout brožuru o Datových centrech v českém a zde v anglickém jazyce.

Pro více informací nás můžete kontaktovat zde.

Case Studies


Aruba Global Cloud Data Center (DC-IT3)
Aruba data centers offer customers the widest range of colocation solutions possible, from parts of a rack, via whole cabinets and private cages to private data rooms or a whole dedicated data center.