Modul jednotného času GPS VARIODYN D1

583387.21

Certifikace: VdS G 210122
Komponent certifikátu 0786-CPD-20997 podle EN54-16

Jednotka slouží k synchronizaci času systému evakuačního rozhlasu a ozvučení VARIODYN® D1 ​pomocí GPS (Global Positioning System). DOM synchronizovaný pomocí TCM GPS (Time Control ​Module GPS) pak zprostředkovává přesný čas do všech dalších DOM v síti Ethernet. To umožňuje časově přesné, automatizované hlášení (např. gong ohlašující přestávky ve školách), ​časově řízené přizpůsobení hlasitosti (např. noční ztlumení na nádražích) nebo jednoduše jenom ​protokolování hlášení nebo chybových hlášení s přesným časovým údajem.

Připojení Modul se připojuje přímo přes standardní kabel CAT5 (max. 10 m) na rozhraní I2C nebo pomocí ​přiloženého adaptérového kabelu na 9-pólovou zdířku Sub-D modulu DOM.

Monitoring Výpadek modulu a také satelitního signálu způsobí vyhlášení poruchy.

Vlastnosti
  • Schváleno podle EN54-16
  • Modul pro časovou synchronizaci systému Vari­odyn D1
  • Možnost připojení na vybraný DOM v systému
  • Časová synchronizace pomocí GPS signálu
  • Připojení dodávaným kabelem

Součástí dodávky
• Propojovací kabel

Odstup kanálu > 75 dB
Rozměr Š: 55 mm V: 25 mm H: 115 mm