VARIODYN® D1

VA within RackPlně VdS certifikovaný systém evakuačního rozhlasu od VARIODYN® D1 se svojí modulární (kaskádovatelnou) koncepcí umožňuje použití v malých i velkých systémech požárního rozhlasu a ozvučení.

K dispozici je kompletní nabídka komponentů. Od digitálních stanic hlasatele přes výkonné a vysoce účinné zesilovače až po modulární systémové jednotky - vše potřebné pro Vaše malé i velké projekty.


Nouzové napájecí zdroje

Nouzový napájecí zdroj je certifikován podle normy EN54-4. Potřebnou kapacitu akumulátorů pro konkrétní systém evakuačního rozhlasu je možné navrhnout na základě Nástroje pro výpočet nouzového 24 V DC napájení pro VARIODYN® D1. Tento kalkulátor je volně k dispozici na vyžádání.

Doplňující informace
Všechny baterie musí být objednány v párech.

Datové připojení EPS ESSER

Datové propojení mezi systémem evakuačního rozhlasu VARIODYN® D1 a ústřednou EPS ESSER pomocí sériového rozhraní essernet®. Jedná se o certifikovanou obousměrnou komunikaci bez nutnosti použití mechanických prvků (relátek). Představuje jednodušší a spolehlivější propojení obou systémů, jednodušší dodatečné úpravy) změny konfigurace systémů) a možnost časové synchronizace obou systémů.

Na straně systému VARIODYN® D1 je nezbytné použít pouze adaptér TWI-RS232 (583386.21). Níže naleznete komponenty potřebné pro stranu elektrické požární signalizace.

Doplňující informace
Může být dosaženo plně redundantního datového propojení. V tomto případě je nutné mít minimálně 2 jednotky DOM a 2 rozhraní SEI.