VARIODYN® D1 PAMMI Plus

Systém managementu VARIODYN D1 PAMMI slouží k jednoduchému a komfortnímu zobrazení systémových informací a pro obsluhu tohoto systému evakuačního rozhlasu. Program je nainstalován na PC s operačním systémem Windows jako softwarová aplikace a poskytuje optimální flexibilitu a volnost pro obsluhu a používání.

Grafickou nadstavbu je možné měnit podle požadavků, může se jednat o pohled na budovy, půdorysy objektů apod., pomocí software PAMMI je vše bezproblémové a rychlé. Tímto způsobem je poté řízen a obsluhován celý systém evakuačního rozhlasu z jednoho nebo z více míst. Systém PAMMI nabízí strukturu Server / Client. To je zvláště vhodné pro objekty jako jsou letiště, nádraží, členité průmyslové podniky, hotely, nákupní centra atd.

PAMMI = Public Address Man-Machine Interface

Tento produkt nabízí tak rozsáhlou funkcionalitu, že tento jeho popis je pouze výsečí daných možností. Z toho důvodu doporučujeme kontaktovat našeho specialistu, který Vám odpoví na Vaše dotazy.

PAMMI Plus PA Server

Art. Nr. 583651

PAMMI Plus Client

Art. Nr. 583652

PAMMI Plus Server/Client

Art. Nr. 583653