Systém 3000

Ovládací panely pro hasiče - OPPO

Zobrazovací panel pro hasiče dle DIN 14662, s mikroprocesorovým řízením, jako doplňkové zobrazení k ústřednám EPS. Základní displej a ovládací prvky ústředny EPS lze nalézt na přídavném zařízení dálkového přenosu - obslužném poli požární ochrany (OPPO), které umožňuje dálkový přenos k požárním sborům, a proto není nutné poskytovat podrobné instrukce pro provoz ústředny.

Zobrazovací panel LCD

LCD panel s přehledným displejem a základními řídícími funkcemi.

Moduly

Komplexní řešení v souladu s normami pro zajištění jednotného fungování signalizačních zařízení.