Konfigurace IQ8Alarm Plus softwarem tools 8000 V1.24R000

9. 5. 2019

Uživatelský software tools 8000 V1.24R000 nyní nabízí podporu také pro inovativní IQ8Alarm Plus signalizační zařízení a jejich programování.

Pro signalizační zařízení IQ8Alarm Plus prosím dodržujte následující body k zabezpečení hladkého přechodu na nový tools 8000 V1.24R000:

  • Pokud systém EPS již obsahuje signalizační zařízení IQ8Alarm Plus, která byla uvedena do provozu se starší verzí tools 8000 stejně jako jednoduchá/předchozí signalizační zařízení IQ8Alarm zabezpečte následující: Nejprve načtěte zákaznická data z ústředny prostřednictvím tools 8000 V1.24R000 a až poté proveďte identifikaci zapojení prvků a topologii vedení.
  • Pokud je detekce zapojení spuštěna bez předchozího načtení zákaznických dat z ústředny, budou signalizační zařízení IQ8Alarm Plus rozpoznána jako nové prvky a jejich konfigurace musí být znovu naprogramována.
  • Pokud byla zákaznická data nejdříve načtena z ústředny, jak je popisováno výše, konfigurace poplachových a ovládacích zón a naprogramování ovládacích výstupů zůstává nezměněno.

Software si můžete stáhnout zde, po přihlášení na našich stránkách.