Integrace zastoupení HLS do stávající organizace Honeywell spol. s r.o.

Společnost Honeywell International Inc. se v rámci trvalé snahy o další rozvoj technologií a zdokonalení produktového portfolia, rozhodla revidovat skupinu Honeywell Life Safety, aby těsněji sladila obchodní strukturu tak, aby odpovídala skutečným potřebám našich zákazníků.

S platností od 1. 7. 2016 se zastoupení Honeywell Life Safety Austria GmbH v České republice plně integrovalo do stávající národní organizace Honeywell spol. s r.o., jako divize Honeywell | Security and Fire. Během posledního roku došlo k další reorganizaci divizí a s platností od 1.3.2018 se mění název naší divize na Honeywell | Fire and PA/VA Solutions.

Od 1. 7. 2016 jsme zároveň přešli na účetní a skladový program SAP. Nabídky i faktury dostávate nyní od našeho stávajícího českého týmu.

Současně si Vám dovolujeme připomenout, že s platností od 1. 5. 2016 jsou všechny dodávky zasílány DAP pouze prostřednictvím našeho německého logistického centra v Neussu.

V důsledku uvedené změny je logistický sklad v Rakousku od 30. 6. 2016 uzavřen. Osobní odběr zboží ve Vídni již není možný. Případné vratky materiálu a reklamace jsou řešeny pouze prostřednictvím logistického centra v Neussu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Pokud budete mít ohledně výše uvedených změn nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.