Integrace zastoupení HLS do stávající organizace Honeywell spol. s r.o.

4. 7. 2016

Společnost Honeywell International Inc. se v rámci trvalé snahy o další rozvoj technologií a zdokonalení produktového portfolia, rozhodla revidovat skupinu Honeywell Life Safety, aby těsněji sladila obchodní strukturu tak, aby odpovídala skutečným potřebám našich zákazníků. Z uvedeného důvodu sloučením "Honeywell Security" a "Honeywell Life Safety" vznikla nová divize Honeywell | Security and Fire (HSF). Vzhledem k zaměření HSF na ochranu majetku, života a zdraví osob a vedoucímu postavení na trhu, je toto sloučení přirozeným krokem.

S platností od 1. 7. 2016 se zastoupení Honeywell Life Safety Austria GmbH v České republice plně integrovalo do stávající národní organizace Honeywell spol. s r.o., jako divize Honeywell | Security and Fire. (Všechny objednávky, které společnost Honeywell Life Safety Austria obdrží po datu 30.6. 2016 budou předávány ke zpracování českému právnímu subjektu.)

Od uvedeného data jsme zároveň přešli na účetní a skladový program SAP. Nabídky i faktury budete dostávat od našeho stávajícího českého týmu. Změnou pro Vás bude nový vzhled našich dokumentů (nabídky, potvrzení objednávky, faktury, …).

Současně si Vám dovolujeme připomenout, že s platností od 1. 5. 2016 budou všechny dodávky zasílány DAP pouze prostřednictvím našeho německého logistického centra v Neussu.

V důsledku uvedené změny bude logistický sklad v Rakousku 30. 6. 2016 uzavřen. Osobní odběr zboží ve Vídni již nebude možný. Případné vratky materiálu a reklamace budou řešeny pouze prostřednictvím logistického centra v Neussu.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci. Pokud budete mít ohledně výše uvedených změn nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.