Veletrh Security Bratislava a seminář Požární bezpečnost

Ve dnech 13.-15.3.2019 se náš česko-slovenský tým stal jedním z téměř padesáti vystavovatelů na veletrhu Security Bratislava. Tento mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, informační bezpečnosti, požární ochrany a záchranných systémů se letos konal již po 21. a i tentokrát byl spojen s mezinárodním sympóziem Akadémie policajného zboru SR. Kromě Ministerstva vnitra Slovenské republiky a Prezídia Hasičského záchranného sboru měl veletrh mnoho dalších zajímavých odborných garantů z oborů bezpečnosti.
Naše zastoupení Honeywell Fire and PA/VA pro Čechy a Slovensko zde poprvé mělo svůj stánek, kde si kromě našich tradičních produktů z řady EPS i evakuačního rozhlasu mohli zájemci osahat ještě před oficiálním uvedením na náš trh nové produkty systému evakuačního rozhlasu: ethernetovou dotykovou stanici hlasatele -ETCS - i jednoduchý systém INTEVIO.
Každý ze tří dnů veletrhu byl tematicky zaměřen na jiný druh bezpečnosti. Středa bylo věnována kybernetické bezpečnosti, čtvrtek bylo hlavním bodem přednášek sympozia uplatňování GDPR v praxi. A konečně v pátek byl součástí programu veletrhu seminář Požární bezpečnost, zastřešený také Hasičským a záchranným sborem SR, kde náš kolega, pan Ing. Rudolf Procházka přednesl prezentaci o požární ochraně budov prostřednictvím našich moderních technologií. Mezi stovkami návštěvníků z řad slovenských státních institucí a odborné veřejnosti nás potěšila také další příležitost k osobnímu setkání s několika desítkami našich stávajících zákazníků z celého Slovenska.

Tímto chceme také všem našim návštěvníkům poděkovat za jejich účast!

Váš tým Honeywell Fire and PA/VA solutions