Konference Požární bezpečnost tunelů 2019

Rádi bychom Vám oznámili, že naše kanceláře pro Českou a Slovenskou republiku se stala již tradičně partnerem 8. mezinárodní konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ 2019, která se bude konat ve dnech 25.- 26.9.2019 v Rožnově pod Radhoštěm, v hotelu Energetic.

Tato konference je jako každoročně pořádána společností K.B.K. Fire s.r.o., a je určena pro odbornou veřejnost, která se zabývá problematikou požární bezpečnosti tunelů z hlediska výstavby, provozu, servisu a požární bezpečnosti v silničních tunelech. Dvoudennímu programu předchází zasedání tunelové komise ČR, a v úterý a ve středu pak následuje nabitý program odborných přednášek pokrývajících širokou škálu témat vztahujících se ke stavbě a provozu silníčních tunelů. Pořadatelům se každoročně daří získat renomované a erudované přednášející, aby zde prezentovali své příspěvky. V předchozích ročnících jsme měli tu čest a náš country manager pravidelně přednášel o nových trendech v oblastí systémů požárního zabezpečení a evakuačního rozhlasu. Letos se na této konferenci budete mít možnost seznámit s novými i Vámi dobře známými členy našeho zastoupení pro Čechy a Slovensko, které v tomto roce prošlo znatelnou obměnou. Na stánku Honeywel Fire and PA/VA solutions si budou moci návštěvníci prohlédnout naše novinky především ze systémů evakuačního rozhlasu a to Ethernetovou dotykovou stanici hlasatele a také nový systém INTEVIO. Pro všechny účastníky konference je připraven na středeční večer pestrý doprovodný program, při kterém budou mít přednášející, vystavovatelé i účastníci mnoho příležitostí k dalším odborným, obchodním i neformálním rozhovorům.

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti ohledně naší účasti na této akci neváhejte nás kontaktovat Detailní program celé konference Požární bezpečnost tunelů 2019 si přečtete zde.

Váš tým Honeywell Fire and PA/VA solutions