Změna Honeywell Life Safety na Honeywell Fire Safety

1. 1. 0001

Společnost Honeywell International Inc. se v rámci trvalé snahy o další rozvoj technologií a zdokonalení produktového portfolia, rozhodla revidovat Honeywell Life Safety (původní název divize), aby těsněji sladila obchodní strukturu tak, aby odpovídala skutečným potřebám našich zákazníků.

Z uvedeného důvodu sloučením "Honeywell Security" a "Honeywell Life Safety" vznikla nová divize Honeywell Security and Fire (HSF). Vzhledem k zaměření HFS na ochranu majetku, života a zdraví osob a vedoucímu postavení na trhu, je toto sloučení přirozeným krokem. Očekáváme, že sloučení bude dokončeno ve druhém čtvrtletí roku 2016.

Jedná se o interní změnu, pro naše obchodní partnery se nic nemění.